Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 03:02
kontakt
MAXCOM
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 102 651,00 103 122,00
0,5%
121 493,00
17,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 490,00 5 043,00
12,3%
8 064,00
59,9%
Zysk (strata) brutto 3 839,00 5 416,00
41,1%
6 360,00
17,4%
Zysk (strata) netto 3 014,00 4 070,00
35,0%
5 281,00
29,8%
Amortyzacja 881,00 905,00
2,7%
434,00
-52,0%
Aktywa 74 237,00 82 337,00
10,9%
95 744,00
16,3%
Kapitał własny 67 798,00 66 468,00
-2,0%
69 049,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,11 24,62
-2,0%
25,57
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,12 1,51
35,0%
1,96
29,8%