Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 22:13
kontakt
MAXCOM
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 40 994,00 47 462,00
15,8%
55 413,00
16,8%
55 413,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 245,00 2 952,00
137,1%
-784,00
---
-784,00
---
Zysk (strata) brutto 1 355,00 1 923,00
41,9%
-1 742,00
---
-1 742,00
---
Zysk (strata) netto 1 021,00 1 528,00
49,7%
-1 503,00
---
-1 503,00
---
Amortyzacja 442,00 237,00
-46,4%
393,00
65,8%
393,00
0,0%
Aktywa 81 986,00 99 342,00
21,2%
95 948,00
-3,4%
95 948,00
0,0%
Kapitał własny 63 419,00 65 296,00
3,0%
64 846,00
-0,7%
64 846,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,49 24,18
3,0%
24,02
-0,7%
24,02
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,57
49,7%
-0,56
---
-0,56
---