Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 13:37
kontakt
MAXCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24 958,00 30 071,00
20,5%
43 960,00
46,2%
27 052,00
-38,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 741,00 2 818,00
61,9%
2 294,00
-18,6%
427,00
-81,4%
Zysk (strata) brutto 1 139,00 2 536,00
122,7%
1 901,00
-25,0%
76,00
-96,0%
Zysk (strata) netto 906,00 2 378,00
162,5%
1 375,00
-42,2%
65,00
-95,3%
Amortyzacja 87,00 83,00
-4,6%
114,00
37,3%
173,00
51,8%
Aktywa 99 342,00 98 496,00
-0,9%
95 744,00
-2,8%
102 598,00
7,2%
Kapitał własny 65 296,00 67 674,00
3,6%
69 049,00
2,0%
69 114,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,18 25,06
3,6%
25,57
2,0%
25,60
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,88
162,2%
0,51
-42,2%
0,02
-95,3%