Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 05:58
kontakt
SCPFL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -640,00
Zysk (strata) brutto -537,00
Zysk (strata) netto -537,00
Amortyzacja 22,00
Aktywa 48 641,00
Kapitał własny 48 241,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,96
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20