Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.28, godz. 04:34
kontakt
AQUATECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 555,00 1 917,00
-46,1%
8 352,00
335,7%
647,00
-92,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 669,00 -54,00
---
-118,00
---
-344,00
---
Zysk (strata) brutto 669,00 -55,00
---
-127,00
---
-344,00
---
Zysk (strata) netto 669,00 -55,00
---
-127,00
---
-344,00
---
Amortyzacja 114,00 108,00
-5,3%
468,00
333,3%
0,00
---
Aktywa 11 183,00 9 442,00
-15,6%
9 950,00
5,4%
9 712,00
-2,4%
Kapitał własny 7 729,00 7 674,00
-0,7%
7 549,00
-1,6%
7 205,00
-4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,28 3,25
-0,7%
3,20
-1,6%
3,05
-4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 -0,02
---
-0,05
---
-0,15
---