Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 21:15
kontakt
AQUATECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 315,00 3 957,00
70,9%
1 176,00
-70,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 404,00 101,00
-75,0%
-615,00
---
Zysk (strata) brutto 404,00 60,00
-85,1%
-615,00
---
Zysk (strata) netto 404,00 265,00
-34,4%
-615,00
---
Amortyzacja 83,00 167,00
101,2%
113,00
-32,3%
Aktywa 11 853,00 10 711,00
-9,6%
9 172,00
-14,4%
Kapitał własny 7 410,00 7 676,00
3,6%
7 060,00
-8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,14 3,25
3,6%
2,99
-8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,11
-34,5%
-0,26
---