Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 13:39
kontakt
ETNASOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 37,00 237,00
540,5%
758,00
219,8%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -224,00 -228,00
---
6 284,00
---
-26,00
---
Zysk (strata) brutto -448,00 -323,00
---
6 270,00
---
-26,00
---
Zysk (strata) netto -287,00 -300,00
---
4 916,00
---
-26,00
---
Amortyzacja 100,00 101,00
1,0%
-303,00
---
0,00
---
Aktywa 8 891,00 8 829,00
-0,7%
159,00
-98,2%
270,00
69,8%
Kapitał własny -4 681,00 -4 982,00
---
-59,00
---
-85,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,04
---
0,00
---
-0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,04
---
0,00
---