Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 04:21
kontakt
NESTMEDIC
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 408,00 371,00
-9,1%
655,00
76,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 076,00 -3 869,00
---
-3 546,00
---
Zysk (strata) brutto -5 319,00 -4 238,00
---
-3 906,00
---
Zysk (strata) netto -5 319,00 -4 238,00
---
-3 906,00
---
Amortyzacja 160,00 96,00
-40,0%
222,00
131,2%
Aktywa 4 658,00 4 135,00
-11,2%
10 567,00
155,6%
Kapitał własny -1 934,00 -5 268,00
---
989,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,28 -0,72
---
0,10
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,78 -0,58
---
-0,39
---