Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.05, godz. 01:43
kontakt
NESTMEDIC
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 374,00 313,00
-16,3%
486,00
55,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 746,00 -3 709,00
---
-3 365,00
---
Zysk (strata) brutto -6 377,00 -4 208,00
---
-4 005,00
---
Zysk (strata) netto -6 377,00 -4 208,00
---
-4 005,00
---
Amortyzacja 155,00 75,00
-51,6%
222,00
196,0%
Aktywa 4 593,00 3 950,00
-14,0%
10 509,00
166,1%
Kapitał własny -1 892,00 -5 344,00
---
922,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,28 -0,73
---
0,09
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,93 -0,57
---
-0,40
---