Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 10:30
kontakt
NESTMEDIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26,00 27,00
3,8%
533,00
1 874,1%
707,00
32,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 284,00 -1 299,00
---
765,00
---
-1 667,00
---
Zysk (strata) brutto -1 866,00 -1 278,00
---
341,00
---
-1 892,00
---
Zysk (strata) netto -1 866,00 -1 278,00
---
341,00
---
-1 892,00
---
Amortyzacja 88,00 81,00
-8,0%
83,00
2,5%
89,00
7,2%
Aktywa 10 509,00 16 342,00
55,5%
16 817,00
2,9%
14 923,00
-11,3%
Kapitał własny 922,00 6 678,00
624,3%
7 008,00
4,9%
5 065,00
-27,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,50
445,7%
0,33
-35,1%
0,24
-27,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,19 -0,10
---
0,02
---
-0,09
---