Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 11:53
kontakt
NESTMEDIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24,00 412,00
1 616,7%
26,00
-93,7%
27,00
3,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -716,00 -778,00
---
-1 284,00
---
-1 299,00
---
Zysk (strata) brutto -730,00 -835,00
---
-1 866,00
---
-1 278,00
---
Zysk (strata) netto -730,00 -835,00
---
-1 866,00
---
-1 278,00
---
Amortyzacja 45,00 44,00
-2,2%
88,00
100,0%
81,00
-8,0%
Aktywa 7 181,00 8 295,00
15,5%
10 509,00
26,7%
16 342,00
55,5%
Kapitał własny -3 358,00 -2 076,00
---
922,00
---
6 678,00
624,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,34 -0,21
---
0,09
---
0,50
445,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,08
---
-0,19
---
-0,10
---