Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.02, godz. 03:17
kontakt
BERGHOLDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 837,00 982,00
-46,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 059,00 309,00
---
Zysk (strata) brutto -3 062,00 309,00
---
Zysk (strata) netto -2 470,00 309,00
---
Amortyzacja 70,00 6,00
-91,4%
Aktywa 50 380,00 46 138,00
-8,4%
Kapitał własny 730,00 1 039,00
42,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,04
40,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 0,01
---