Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 12:50
kontakt
BERGHOLDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 734,00 12 101,00
155,6%
7 943,00
-34,4%
4 873,00
-38,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 421,00 -1 485,00
---
2 503,00
---
-455,00
---
Zysk (strata) brutto -2 378,00 60,00
---
2 531,00
4 118,3%
-530,00
---
Zysk (strata) netto -2 400,00 49,00
---
2 934,00
5 887,8%
-610,00
---
Amortyzacja 18,00 15,00
-16,7%
20,00
33,3%
14,00
-30,0%
Aktywa 74 811,00 75 176,00
0,5%
66 030,00
-12,2%
64 409,00
-2,5%
Kapitał własny 22 132,00 19 834,00
-10,4%
15 587,00
-21,4%
18 422,00
18,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,96 0,86
-10,4%
0,68
-21,3%
0,80
18,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 0,00
---
0,13
6 300,0%
-0,03
---