Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 16:52
kontakt
WAT
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 604,00 30 319,00
54,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33,00 2 603,00
7 787,9%
Zysk (strata) brutto 59,00 2 801,00
4 647,5%
Zysk (strata) netto 46,00 2 560,00
5 465,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 4 908,00 9 534,00
94,3%
Kapitał własny 2 034,00 4 593,00
125,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,03 4,59
125,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 2,56
5 465,2%