Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 20:25
kontakt
LUON
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 505,00 1 074,00
-80,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -254,00 -231,00
---
Zysk (strata) brutto -531,00 -446,00
---
Zysk (strata) netto -529,00 -446,00
---
Amortyzacja 65,00 44,00
-32,3%
Aktywa 12 229,00 6 278,00
-48,7%
Kapitał własny 7 731,00 5 421,00
-29,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,73 5,42
-29,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,53 -0,45
---