Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 22:02
kontakt
LUON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 197,00 1 074,00
445,2%
169,00
-84,3%
8,00
-95,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -105,00 -231,00
---
-13,00
---
-562,00
---
Zysk (strata) brutto -117,00 -227,00
---
1,00
---
-564,00
---
Zysk (strata) netto -117,00 -227,00
---
3,00
---
-564,00
---
Amortyzacja 64,00 43,00
-32,8%
0,00
---
281,00
---
Aktywa 7 471,00 6 117,00
-18,1%
7 002,00
14,5%
6 246,00
-10,8%
Kapitał własny 5 734,00 5 508,00
-3,9%
5 512,00
0,1%
4 947,00
-10,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,73 5,51
-3,9%
5,51
0,1%
4,95
-10,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,23
---
0,00
---
-0,56
---