Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 03:47
kontakt
WAT
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 152,00 31 096,00
281,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 514,00 3 842,00
647,5%
Zysk (strata) brutto 517,00 3 806,00
636,2%
Zysk (strata) netto 403,00 3 069,00
661,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 5 244,00 13 385,00
155,2%
Kapitał własny 2 437,00 7 663,00
214,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,44 7,66
214,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,40 3,07
661,5%