Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 03:55
kontakt
WAT
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 263,00 7 250,00
37,8%
8 152,00
12,4%
30 858,00
278,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -79,00 771,00
---
514,00
-33,3%
3 749,00
629,4%
Zysk (strata) brutto -164,00 757,00
---
517,00
-31,7%
6 056,00
1 071,4%
Zysk (strata) netto -189,00 582,00
---
403,00
-30,8%
5 331,00
1 222,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 733,00 5 915,00
3,2%
5 244,00
-11,3%
12 159,00
131,9%
Kapitał własny 1 317,00 2 569,00
95,1%
2 437,00
-5,1%
7 398,00
203,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,32 2,57
95,1%
2,44
-5,1%
7,40
203,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,19 0,58
---
0,40
-30,8%
5,33
1 222,8%