Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 12:18
kontakt
WAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 531,00 8 455,00
139,5%
12 707,00
50,3%
15 340,00
20,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 123,00 1 085,00
782,1%
-1 591,00
---
2 353,00
---
Zysk (strata) brutto 126,00 1 099,00
772,2%
-1 572,00
---
4 659,00
---
Zysk (strata) netto 86,00 904,00
951,2%
-1 274,00
---
4 190,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 244,00 8 429,00
60,7%
8 987,00
6,6%
8 383,00
-6,7%
Kapitał własny 2 437,00 3 341,00
37,1%
2 067,00
-38,1%
6 257,00
202,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,44 3,34
37,1%
2,07
-38,1%
6,26
202,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,90
951,2%
-1,27
---
4,19
---