Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 09:43
kontakt
WAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 24 291,00 2 889,00
-88,1%
2 889,00
0,0%
197,00
-93,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 874,00 24,00
---
24,00
0,0%
-105,00
---
Zysk (strata) brutto -5 898,00 14,00
---
14,00
0,0%
-117,00
---
Zysk (strata) netto -4 780,00 10,00
---
10,00
0,0%
-117,00
---
Amortyzacja 257,00 64,00
-75,1%
0,00
---
64,00
---
Aktywa 17 868,00 6 193,00
-65,3%
6 193,00
0,0%
7 471,00
20,6%
Kapitał własny 5 841,00 5 851,00
0,2%
5 851,00
0,0%
5 734,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,84 5,85
0,2%
5,85
0,0%
5,73
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -4,78 0,01
---
0,01
0,0%
-0,12
---