Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 22:37
kontakt
WAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 455,00 12 707,00
50,3%
15 340,00
20,7%
15 518,00
1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 085,00 -1 591,00
---
2 353,00
---
1 395,00
-40,7%
Zysk (strata) brutto 1 099,00 -1 572,00
---
4 659,00
---
1 397,00
-70,0%
Zysk (strata) netto 904,00 -1 274,00
---
4 190,00
---
1 141,00
-72,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 429,00 8 987,00
6,6%
8 383,00
-6,7%
12 159,00
45,0%
Kapitał własny 3 341,00 2 067,00
-38,1%
6 257,00
202,7%
7 398,00
18,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,34 2,07
-38,1%
6,26
202,7%
7,40
18,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,90 -1,27
---
4,19
---
1,14
-72,8%