Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 18:02
kontakt
NEURONE
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2,00 0,00
---
210,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 961,00 -374,00
---
-109,00
---
Zysk (strata) brutto -1 966,00 -369,00
---
-109,00
---
Zysk (strata) netto -1 966,00 -369,00
---
-109,00
---
Amortyzacja 15,00 9,00
-40,0%
2,00
-77,8%
Aktywa 997,00 629,00
-36,9%
468,00
-25,6%
Kapitał własny -572,00 560,00
---
450,00
-19,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,51 0,26
---
0,21
-19,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,75 -0,17
---
-0,05
---