Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.03, godz. 19:02
kontakt
NEURONE
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 210,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -374,00 -109,00
---
-409,00
---
Zysk (strata) brutto -369,00 -109,00
---
-338,00
---
Zysk (strata) netto -369,00 -109,00
---
-338,00
---
Amortyzacja 9,00 2,00
-77,8%
0,00
---
Aktywa 629,00 468,00
-25,6%
322,00
-31,2%
Kapitał własny 560,00 450,00
-19,6%
113,00
-74,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,21
-19,7%
0,05
-75,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,17 -0,05
---
-0,16
---