Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 04:34
kontakt
NEURONE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -46,00 -76,00
---
-65,00
---
Zysk (strata) brutto -46,00 -5,00
---
-65,00
---
Zysk (strata) netto -46,00 -5,00
---
-65,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 433,00 417,00
-3,7%
359,00
-13,9%
Kapitał własny 405,00 400,00
-1,2%
334,00
-16,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,19
-1,6%
0,16
-16,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,00
---
-0,03
---