Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 22:22
kontakt
NEURONE
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 160,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -119,00 4,00
---
-122,00
---
-279,00
---
Zysk (strata) brutto -113,00 4,00
---
-51,00
---
-279,00
---
Zysk (strata) netto -113,00 4,00
---
-51,00
---
-279,00
---
Amortyzacja 5,00 1,00
-80,0%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 006,00 600,00
-40,4%
417,00
-30,5%
239,00
-42,7%
Kapitał własny 815,00 564,00
-30,8%
400,00
-29,1%
-7,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,27
-30,7%
0,19
-29,3%
-0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,00
---
-0,02
---
-0,13
---