Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 03:25
kontakt
NEURONE
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2,00 0,00
---
160,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -98,00 -119,00
---
4,00
---
-122,00
---
Zysk (strata) brutto -99,00 -113,00
---
4,00
---
-51,00
---
Zysk (strata) netto -99,00 -113,00
---
4,00
---
-51,00
---
Amortyzacja 8,00 5,00
-37,5%
1,00
-80,0%
0,00
---
Aktywa 3 221,00 1 006,00
-68,8%
600,00
-40,4%
417,00
-30,5%
Kapitał własny 1 565,00 815,00
-47,9%
564,00
-30,8%
400,00
-29,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,39 0,38
-72,5%
0,27
-30,7%
0,19
-29,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,05
---
0,00
---
-0,02
---