Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 13:05
kontakt
NEURONE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 160,00 44,00
-72,5%
6,00
-86,4%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 59,00 -30,00
---
-85,00
---
-46,00
---
Zysk (strata) brutto 59,00 -30,00
---
-85,00
---
-46,00
---
Zysk (strata) netto 59,00 -30,00
---
-85,00
---
-46,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 600,00 549,00
-8,5%
468,00
-14,8%
433,00
-7,5%
Kapitał własny 564,00 534,00
-5,3%
450,00
-15,7%
405,00
-10,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,25
-5,3%
0,21
-15,9%
0,19
-9,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,01
---
-0,04
---
-0,02
---