Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 22:26
kontakt
PREFAGRP
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 530,00 11 112,00
16,6%
15 369,00
38,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 868,00 361,00
-58,4%
-8 116,00
---
Zysk (strata) brutto 424,00 45,00
-89,4%
-13 698,00
---
Zysk (strata) netto 395,00 35,00
-91,1%
-13 814,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
382,00
---
Aktywa 6 971,00 10 424,00
49,5%
120 253,00
1 053,6%
Kapitał własny 1 069,00 1 104,00
3,3%
-12 711,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,86 0,88
3,3%
-10,17
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,03
-91,1%
-11,05
---