Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 07:48
kontakt
PREFAGRP
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 530,00 11 043,00
15,9%
7 979,00
-27,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 868,00 309,00
-64,4%
-2 036,00
---
Zysk (strata) brutto 424,00 169,00
-60,1%
982,00
481,1%
Zysk (strata) netto 395,00 163,00
-58,7%
836,00
412,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 971,00 10 541,00
51,2%
54 704,00
419,0%
Kapitał własny 1 069,00 1 231,00
15,2%
2 067,00
67,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,86 0,98
15,2%
1,65
67,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,13
-58,9%
0,67
414,6%