Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.05, godz. 05:54
kontakt
PREFAGRP
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17 228,00 30 971,00
79,8%
2 494,00
-91,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 905,00 4 275,00
---
-6 524,00
---
Zysk (strata) brutto -5 891,00 2 099,00
---
-9 817,00
---
Zysk (strata) netto -6 048,00 1 006,00
---
-11 261,00
---
Amortyzacja -148,00 -366,00
---
-275,00
---
Aktywa 154 434,00 188 681,00
22,2%
198 644,00
5,3%
Kapitał własny -10 557,00 -27 254,00
---
-38 935,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -8,45 -21,80
---
-31,15
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -4,84 0,80
---
-9,01
---