Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 12:33
kontakt
PREFAGRP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 340,00 4 231,00
26,7%
2,00
-100,0%
81,00
3 950,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -139,00 -1 175,00
---
-1 425,00
---
-1 225,00
---
Zysk (strata) brutto 1 590,00 1 494,00
-6,0%
3 105,00
107,8%
575,00
-81,5%
Zysk (strata) netto 1 240,00 1 352,00
9,0%
3 105,00
129,7%
575,00
-81,5%
Amortyzacja 0,00 10,00
---
44,00
340,0%
-30,00
---
Aktywa 54 704,00 88 314,00
61,4%
118 162,00
33,8%
131 708,00
11,5%
Kapitał własny 2 067,00 3 306,00
59,9%
6 234,00
88,6%
6 508,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,65 2,64
59,9%
4,99
88,6%
5,21
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,99 1,08
9,0%
2,48
129,8%
0,46
-81,5%