Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 06:55
kontakt
PREFAGRP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 081,00 1 642,00
-21,1%
3 340,00
103,4%
4 231,00
26,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 327,00 -814,00
---
-139,00
---
-1 175,00
---
Zysk (strata) brutto 116,00 72,00
-37,9%
1 590,00
2 108,3%
1 494,00
-6,0%
Zysk (strata) netto 116,00 72,00
-37,9%
1 240,00
1 622,2%
1 352,00
9,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
10,00
---
Aktywa 24 378,00 41 694,00
71,0%
54 704,00
31,2%
88 314,00
61,4%
Kapitał własny 1 762,00 1 820,00
3,3%
2 067,00
13,6%
3 306,00
59,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,41 1,46
3,3%
1,65
13,6%
2,64
59,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,06
-37,6%
0,99
1 610,3%
1,08
9,0%