Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 09:42
kontakt
PLAYWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26 045,00 18 849,00
-27,6%
21 337,00
13,2%
29 776,00
39,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 358,00 12 692,00
-22,4%
13 995,00
10,3%
17 669,00
26,3%
Zysk (strata) brutto 34 328,00 17 580,00
-48,8%
61 915,00
252,2%
25 731,00
-58,4%
Zysk (strata) netto 29 885,00 16 247,00
-45,6%
60 407,00
271,8%
23 975,00
-60,3%
Amortyzacja 15,00 16,00
6,7%
16,00
0,0%
16,00
0,0%
Aktywa 185 449,00 200 069,00
7,9%
257 348,00
28,6%
155 286,00
-39,7%
Kapitał własny 175 971,00 192 252,00
9,3%
125 124,00
-34,9%
149 219,00
19,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,66 29,13
9,3%
18,96
-34,9%
22,61
19,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,53 2,46
-45,6%
9,15
271,8%
3,63
-60,3%