Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.10, godz. 21:24
kontakt
PLAYWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 368,00 26 168,00
12,0%
35 610,00
36,1%
24 263,00
-31,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 496,00 15 319,00
13,5%
23 880,00
55,9%
14 434,00
-39,6%
Zysk (strata) brutto 15 380,00 33 694,00
119,1%
84 253,00
150,1%
19 306,00
-77,1%
Zysk (strata) netto 14 171,00 29 397,00
107,4%
81 925,00
178,7%
17 810,00
-78,3%
Amortyzacja 168,00 50,00
-70,2%
51,00
2,0%
53,00
3,9%
Aktywa 170 270,00 199 899,00
17,4%
284 352,00
42,2%
175 609,00
-38,2%
Kapitał własny 163 551,00 192 812,00
17,9%
146 985,00
-23,8%
163 762,00
11,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,78 29,21
17,9%
22,27
-23,8%
24,81
11,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,15 4,45
107,5%
12,41
178,7%
2,70
-78,3%