Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 04:48
kontakt
DDISTANCE
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 489,00 5 296,00
112,8%
7 255,00
37,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -125,00 720,00
---
-464,00
---
Zysk (strata) brutto -150,00 631,00
---
-509,00
---
Zysk (strata) netto -102,00 636,00
---
-364,00
---
Amortyzacja 11,00 398,00
3 518,2%
425,00
6,8%
Aktywa 5 349,00 7 082,00
32,4%
8 668,00
22,4%
Kapitał własny 3 114,00 3 750,00
20,4%
3 385,00
-9,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,29
20,2%
0,26
-9,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,05
---
-0,03
---