Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.02, godz. 22:50
kontakt
DDISTANCE
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 165,00 1 797,00
54,2%
3 477,00
93,5%
5 131,00
47,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3,00 341,00
11 266,7%
791,00
132,0%
229,00
-71,0%
Zysk (strata) brutto 9,00 338,00
3 655,6%
767,00
126,9%
192,00
-75,0%
Zysk (strata) netto 9,00 338,00
3 655,6%
745,00
120,4%
192,00
-74,2%
Amortyzacja 6,00 199,00
3 216,7%
208,00
4,5%
244,00
17,3%
Aktywa 4 584,00 5 232,00
14,1%
8 433,00
61,2%
10 695,00
26,8%
Kapitał własny 3 226,00 3 453,00
7,0%
4 494,00
30,1%
3 577,00
-20,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,26
6,9%
0,34
30,4%
0,27
-20,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,03
2 500,0%
0,06
119,2%
0,02
-73,7%