Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 23:23
kontakt
OUTDOORZY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 587,00 2 990,00
15,6%
3 194,00
6,8%
3 406,00
6,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -91,00 14,00
---
-84,00
---
-32,00
---
Zysk (strata) brutto -119,00 -2,00
---
-90,00
---
-37,00
---
Zysk (strata) netto -119,00 -2,00
---
-90,00
---
-37,00
---
Amortyzacja 19,00 19,00
0,0%
19,00
0,0%
10,00
-47,4%
Aktywa 4 143,00 4 465,00
7,8%
4 689,00
5,0%
4 254,00
-9,3%
Kapitał własny 1 982,00 1 980,00
-0,1%
1 890,00
-4,5%
1 854,00
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,19
0,0%
0,18
-4,8%
0,18
-1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
-0,01
---
-0,00
---