Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 23:59
kontakt
OUTDOORZY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 531,00 2 587,00
2,2%
2 990,00
15,6%
3 194,00
6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 75,00 -91,00
---
14,00
---
-84,00
---
Zysk (strata) brutto 70,00 -119,00
---
-2,00
---
-90,00
---
Zysk (strata) netto 70,00 -119,00
---
-2,00
---
-90,00
---
Amortyzacja 19,00 19,00
0,0%
19,00
0,0%
19,00
0,0%
Aktywa 4 173,00 4 143,00
-0,7%
4 465,00
7,8%
4 689,00
5,0%
Kapitał własny 2 101,00 1 982,00
-5,7%
1 980,00
-0,1%
1 890,00
-4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,19
-5,5%
0,19
0,0%
0,18
-4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
0,00
---
-0,01
---