Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.08, godz. 21:32
kontakt
OUTDOORZY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 990,00 3 194,00
6,8%
3 406,00
6,6%
3 196,00
-6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14,00 -84,00
---
-32,00
---
68,00
---
Zysk (strata) brutto -2,00 -90,00
---
-37,00
---
42,00
---
Zysk (strata) netto -2,00 -90,00
---
-37,00
---
42,00
---
Amortyzacja 19,00 19,00
0,0%
10,00
-47,4%
6,00
-40,0%
Aktywa 4 465,00 4 689,00
5,0%
4 254,00
-9,3%
5 439,00
27,9%
Kapitał własny 1 980,00 1 890,00
-4,5%
1 854,00
-1,9%
1 896,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,18
-4,8%
0,18
-1,7%
0,18
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
-0,00
---
0,00
---