Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 03:40
kontakt
OUTDOORZY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 940,00 2 697,00
39,0%
2 519,00
-6,6%
3 075,00
22,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -210,00 144,00
---
139,00
-3,5%
209,00
50,4%
Zysk (strata) brutto -215,00 139,00
---
103,00
-25,9%
201,00
95,1%
Zysk (strata) netto -177,00 109,00
---
86,00
-21,1%
193,00
124,4%
Amortyzacja 14,00 23,00
64,3%
19,00
-17,4%
19,00
0,0%
Aktywa 3 208,00 4 684,00
46,0%
3 346,00
-28,6%
4 450,00
33,0%
Kapitał własny 1 898,00 2 008,00
5,8%
1 989,00
-0,9%
2 182,00
9,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,19
5,5%
0,19
-1,0%
0,21
10,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,01
---
0,01
-20,0%
0,02
125,0%