Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.02, godz. 18:12
kontakt
TERMO2PWR
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 34,00 19,00
-44,1%
248,00
1 205,3%
455,00
83,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -223,00 -204,00
---
-83,00
---
20,00
---
Zysk (strata) brutto -224,00 -204,00
---
-83,00
---
13,00
---
Zysk (strata) netto -224,00 -204,00
---
-83,00
---
13,00
---
Amortyzacja 140,00 124,00
-11,4%
57,00
-54,0%
51,00
-10,5%
Aktywa 2 600,00 2 971,00
14,3%
5 530,00
86,1%
6 047,00
9,3%
Kapitał własny 1 939,00 1 451,00
-25,2%
1 075,00
-25,9%
1 256,00
16,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,04
-25,4%
0,03
-25,0%
0,04
15,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,00
---
0,00
---