Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 13:24
kontakt
TERMO2PWR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1,00 692,00
69 100,0%
519,00
-25,0%
345,00
-33,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -134,00 91,00
---
110,00
20,9%
51,00
-53,6%
Zysk (strata) brutto -133,00 91,00
---
77,00
-15,4%
47,00
-39,0%
Zysk (strata) netto -133,00 91,00
---
77,00
-15,4%
47,00
-39,0%
Amortyzacja 28,00 29,00
3,6%
25,00
-13,8%
25,00
0,0%
Aktywa 5 530,00 5 423,00
-1,9%
5 922,00
9,2%
5 968,00
0,8%
Kapitał własny 1 075,00 1 166,00
8,5%
1 243,00
6,6%
1 291,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,04
9,1%
0,04
5,6%
0,04
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
-33,3%
0,00
-50,0%