Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.08, godz. 21:09
kontakt
TERMO2PWR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 294,00 251,00
-14,6%
0,00
---
2 251,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13,00 146,00
1 023,1%
-126,00
---
228,00
---
Zysk (strata) brutto -32,00 140,00
---
-131,00
---
219,00
---
Zysk (strata) netto -32,00 140,00
---
-131,00
---
219,00
---
Amortyzacja 58,00 30,00
-48,3%
30,00
0,0%
30,00
0,0%
Aktywa 3 918,00 3 737,00
-4,6%
3 597,00
-3,7%
3 775,00
4,9%
Kapitał własny 1 114,00 1 254,00
12,6%
1 126,00
-10,2%
1 345,00
19,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,04
11,8%
0,03
-10,5%
0,04
20,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---
0,01
---