Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 04:48
kontakt
NOOBZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 356,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 663,00
Zysk (strata) brutto 641,00
Zysk (strata) netto 641,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 4 860,00
Kapitał własny 4 304,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,12
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,46