Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 06:28
kontakt
NOOBZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 804,00 1 355,00
-24,9%
1 535,00
13,3%
238,00
-84,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 345,00 16,00
-95,4%
370,00
2 212,5%
-711,00
---
Zysk (strata) brutto 351,00 -23,00
---
335,00
---
-816,00
---
Zysk (strata) netto 209,00 -77,00
---
187,00
---
-816,00
---
Amortyzacja 5,00 6,00
20,0%
6,00
0,0%
19,00
216,7%
Aktywa 4 233,00 4 207,00
-0,6%
4 452,00
5,8%
3 404,00
-23,5%
Kapitał własny 3 321,00 3 169,00
-4,6%
3 356,00
5,9%
2 540,00
-24,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,11 2,02
-4,6%
2,13
5,9%
1,62
-24,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 -0,05
---
0,12
---
-0,52
---