Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 14:05
kontakt
QUBICGMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 360,00 1 978,00
-16,2%
2 784,00
40,7%
2 572,00
-7,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 124,00 -73,00
---
351,00
---
-839,00
---
Zysk (strata) brutto 641,00 27,00
-95,8%
-44,00
---
-653,00
---
Zysk (strata) netto 519,00 22,00
-95,8%
-7,00
---
-529,00
---
Amortyzacja 250,00 252,00
0,8%
214,00
-15,1%
210,00
-1,9%
Aktywa 14 526,00 14 145,00
-2,6%
14 003,00
-1,0%
13 715,00
-2,1%
Kapitał własny 10 674,00 10 696,00
0,2%
10 689,00
-0,1%
10 160,00
-4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,09 1,09
0,2%
1,09
-0,1%
1,04
-4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,00
-96,2%
-0,00
---
-0,05
---