Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 08:37
kontakt
QUBICGMS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 784,00 2 572,00
-7,6%
1 547,00
-39,9%
1 178,00
-23,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 351,00 -839,00
---
-249,00
---
-500,00
---
Zysk (strata) brutto -44,00 -653,00
---
-1 321,00
---
-835,00
---
Zysk (strata) netto -7,00 -529,00
---
-1 070,00
---
-677,00
---
Amortyzacja 214,00 210,00
-1,9%
242,00
15,2%
249,00
2,9%
Aktywa 14 003,00 13 715,00
-2,1%
11 157,00
-18,7%
10 293,00
-7,7%
Kapitał własny 10 689,00 10 160,00
-4,9%
9 090,00
-10,5%
8 413,00
-7,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,09 1,04
-4,9%
0,93
-10,5%
0,86
-7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,05
---
-0,11
---
-0,07
---