Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:25
kontakt
I2DEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 725,00 624,00
-13,9%
537,00
-13,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 508,00 -649,00
---
-1 008,00
---
Zysk (strata) brutto 420,00 1 690,00
302,4%
10 507,00
521,7%
Zysk (strata) netto -1 828,00 1 400,00
---
14 399,00
928,5%
Amortyzacja 5,00 5,00
0,0%
5,00
0,0%
Aktywa 747 834,00 757 831,00
1,3%
744 368,00
-1,8%
Kapitał własny 269 908,00 271 308,00
0,5%
285 708,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,83 27,97
0,5%
29,45
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,19 0,14
---
1,48
930,6%