Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:28
kontakt
I2DEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 537,00 1 479,00
175,4%
1 725,00
16,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 008,00 0,00
---
-268,00
---
Zysk (strata) brutto 10 507,00 -4 826,00
---
89 509,00
---
Zysk (strata) netto 14 399,00 -5 110,00
---
35 933,00
---
Amortyzacja 5,00 5,00
0,0%
66,00
1 220,0%
Aktywa 744 368,00 760 537,00
2,2%
832 389,00
9,4%
Kapitał własny 285 708,00 280 598,00
-1,8%
316 531,00
12,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,45 28,93
-1,8%
32,63
12,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,48 -0,53
---
3,70
---