Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 15:26
kontakt
4MOBILITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 170,00 2 940,00
-59,0%
3 166,00
7,7%
3 154,00
-0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -789,00 -537,00
---
-564,00
---
-572,00
---
Zysk (strata) brutto -791,00 -534,00
---
-563,00
---
-568,00
---
Zysk (strata) netto -791,00 -534,00
---
-563,00
---
-568,00
---
Amortyzacja 193,00 167,00
-13,5%
206,00
23,4%
179,00
-13,1%
Aktywa 5 884,00 4 941,00
-16,0%
4 062,00
-17,8%
4 783,00
17,7%
Kapitał własny 3 786,00 3 252,00
-14,1%
2 691,00
-17,3%
2 123,00
-21,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,04 0,89
-14,1%
0,74
-17,2%
0,58
-21,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22 -0,15
---
-0,15
---
-0,16
---