Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:47
kontakt
ARCHICOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 241,00 7 347,00
-10,8%
13 054,00
77,7%
6 409,00
-50,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -360,00 32,00
---
2 238,00
6 893,8%
-3 807,00
---
Zysk (strata) brutto 68 173,00 3 400,00
-95,0%
5 059,00
48,8%
-2 617,00
---
Zysk (strata) netto 59 393,00 2 821,00
-95,3%
3 504,00
24,2%
-1 033,00
---
Amortyzacja 630,00 641,00
1,7%
699,00
9,0%
687,00
-1,7%
Aktywa 1 014 948,00 934 569,00
-7,9%
963 866,00
3,1%
999 226,00
3,7%
Kapitał własny 575 883,00 578 973,00
0,5%
550 646,00
-4,9%
552 774,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,43 22,55
0,5%
21,45
-4,9%
21,53
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,31 0,11
-95,2%
0,14
23,6%
-0,04
---