Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 19:26
kontakt
LUKARDI
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 990,00 19 159,00
174,1%
21 445,00
11,9%
21 445,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 270,00 670,00
148,1%
906,00
35,2%
906,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 579,00 332,00
-42,7%
507,00
52,7%
507,00
0,0%
Zysk (strata) netto 435,00 251,00
-42,3%
514,00
104,8%
514,00
0,0%
Amortyzacja 26,00 44,00
69,2%
736,00
1 572,7%
736,00
0,0%
Aktywa 10 374,00 18 391,00
77,3%
16 535,00
-10,1%
16 535,00
0,0%
Kapitał własny 4 842,00 6 911,00
42,7%
6 546,00
-5,3%
6 546,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,12
7,3%
0,11
-5,1%
0,11
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-60,0%
0,01
125,0%
0,01
0,0%