Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 12:48
kontakt
LUKARDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 994,00 2 909,00
-2,8%
3 385,00
16,4%
4 460,00
31,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 318,00 164,00
-48,4%
-97,00
---
317,00
---
Zysk (strata) brutto 502,00 -30,00
---
-92,00
---
279,00
---
Zysk (strata) netto 445,00 -54,00
---
-109,00
---
43,00
---
Amortyzacja 8,00 537,00
6 612,5%
192,00
-64,2%
183,00
-4,7%
Aktywa 8 682,00 8 803,00
1,4%
11 468,00
30,3%
13 087,00
14,1%
Kapitał własny 3 652,00 3 598,00
-1,5%
6 407,00
78,1%
5 037,00
-21,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
-1,2%
0,15
78,0%
0,09
-41,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,00
---
0,00
---