Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 10:42
kontakt
LUKARDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 102,00 4 437,00
-13,0%
4 598,00
3,6%
5 749,00
25,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33,00 -13,00
---
183,00
---
183,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 67,00 -96,00
---
133,00
---
135,00
1,5%
Zysk (strata) netto 18,00 -15,00
---
96,00
---
99,00
3,1%
Amortyzacja 176,00 178,00
1,1%
33,00
-81,5%
208,00
530,3%
Aktywa 12 363,00 11 517,00
-6,8%
11 969,00
3,9%
12 310,00
2,8%
Kapitał własny 6 586,00 6 235,00
-5,3%
6 357,00
2,0%
6 288,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
-5,3%
0,11
1,9%
0,11
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
0,0%