Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 02:22
kontakt
AUXILIA
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 392,00 2 053,00
-14,2%
2 206,00
7,5%
2 191,00
-0,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -72,00 64,00
---
536,00
737,5%
82,00
-84,7%
Zysk (strata) brutto -119,00 17,00
---
424,00
2 394,1%
44,00
-89,6%
Zysk (strata) netto -171,00 -3,00
---
355,00
---
-97,00
---
Amortyzacja 86,00 86,00
0,0%
81,00
-5,8%
68,00
-16,0%
Aktywa 48 368,00 48 985,00
1,3%
47 168,00
-3,7%
46 862,00
-0,6%
Kapitał własny 10 888,00 10 904,00
0,1%
11 149,00
2,2%
11 123,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,40 2,41
0,1%
2,46
2,2%
2,46
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,00
---
0,08
---
-0,02
---