Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 07:01
kontakt
AUXILIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 283,00 1 993,00
-39,3%
1 172,00
-41,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 733,00 94,00
-87,2%
-306,00
---
Zysk (strata) brutto 725,00 172,00
-76,3%
-321,00
---
Zysk (strata) netto 765,00 142,00
-81,4%
-321,00
---
Amortyzacja 51,00 75,00
47,1%
87,00
16,0%
Aktywa 46 332,00 46 662,00
0,7%
48 871,00
4,7%
Kapitał własny 8 346,00 8 565,00
2,6%
8 016,00
-6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,84 1,89
2,6%
1,77
-6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,03
-81,7%
-0,07
---