Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 10:46
kontakt
UNIFIED
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 938,00 937,00
-51,7%
1 112,00
18,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -24 902,00 -1 126,00
---
314,00
---
Zysk (strata) brutto -20 269,00 -1 126,00
---
1 635,00
---
Zysk (strata) netto -18 890,00 -1 126,00
---
1 744,00
---
Amortyzacja 4 081,00 881,00
-78,4%
820,00
-6,9%
Aktywa 12 038,00 5 573,00
-53,7%
1 067,00
-80,9%
Kapitał własny -10 708,00 -16 466,00
---
-14 605,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,23 -1,89
---
-1,68
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,17 -0,13
---
0,20
---