Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 11:07
kontakt
UNIFIED
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 443,00 549,00
23,9%
793,00
44,4%
793,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -854,00 -555,00
---
378,00
---
378,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -879,00 2 600,00
---
377,00
-85,5%
377,00
0,0%
Zysk (strata) netto -878,00 1 980,00
---
377,00
-81,0%
377,00
0,0%
Amortyzacja 758,00 412,00
-45,6%
-391,00
---
-391,00
---
Aktywa 11 196,00 4 994,00
-55,4%
1 226,00
-75,5%
1 226,00
0,0%
Kapitał własny -14 271,00 -14 488,00
---
-14 091,00
---
-14 092,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,64 -1,66
---
-1,62
---
-1,62
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,10 0,23
---
0,04
-81,1%
0,04
0,0%