Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 14:54
kontakt
UNIFIED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 299,00 280,00
-6,4%
281,00
0,4%
332,00
18,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -76,00 -218,00
---
-162,00
---
-48,00
---
Zysk (strata) brutto 3 108,00 -227,00
---
-167,00
---
-47,00
---
Zysk (strata) netto 2 493,00 -227,00
---
-167,00
---
-47,00
---
Amortyzacja 44,00 204,00
363,6%
-677,00
---
-616,00
---
Aktywa 4 994,00 4 765,00
-4,6%
3 937,00
-17,4%
10 969,00
178,6%
Kapitał własny -14 487,00 -14 713,00
---
-14 881,00
---
-5 789,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,66 -1,69
---
-1,71
---
-0,66
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 -0,03
---
-0,02
---
-0,00
---