Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 09:30
kontakt
UNIFIED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 283,00 332,00
17,3%
461,00
38,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 087,00 -48,00
---
426,00
---
Zysk (strata) brutto -738,00 -47,00
---
424,00
---
Zysk (strata) netto -9,00 -47,00
---
424,00
---
Amortyzacja 204,00 -616,00
---
225,00
---
Aktywa 1 067,00 10 969,00
928,0%
1 226,00
-88,8%
Kapitał własny -14 605,00 -5 789,00
---
-14 092,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,68 -0,66
---
-1,62
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,05
---