Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 06:47
kontakt
GEOTRANS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 472,00 4 335,00
-20,8%
3 950,00
-8,9%
6 856,00
73,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 432,00 697,00
61,3%
-99,00
---
3 013,00
---
Zysk (strata) brutto 413,00 686,00
66,1%
-112,00
---
2 998,00
---
Zysk (strata) netto 329,00 544,00
65,3%
-99,00
---
2 426,00
---
Amortyzacja 71,00 67,00
-5,6%
57,00
-14,9%
63,00
10,5%
Aktywa 21 865,00 22 494,00
2,9%
22 594,00
0,4%
25 248,00
11,7%
Kapitał własny 20 075,00 20 619,00
2,7%
20 520,00
-0,5%
22 946,00
11,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,02 4,12
2,7%
4,10
-0,5%
4,59
11,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,11
65,2%
-0,02
---
0,48
---