Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.02, godz. 17:56
kontakt
ENTER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 000,00 -18 000,00
---
4 000,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 553,00 -18 182,00
---
3 675,00
---
Zysk (strata) brutto 10 861,00 -18 098,00
---
2 871,00
---
Zysk (strata) netto 8 793,00 -14 664,00
---
2 321,00
---
Amortyzacja 23,00 22,00
-4,3%
22,00
0,0%
Aktywa 220 654,00 202 095,00
-8,4%
207 578,00
2,7%
Kapitał własny 162 173,00 147 509,00
-9,0%
149 830,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,24 8,41
-9,0%
8,54
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,50 -0,84
---
0,13
---