Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.02, godz. 02:54
kontakt
ENTER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 000,00 6 000,00
-40,0%
16 000,00
166,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 453,00 5 614,00
-40,6%
15 542,00
176,8%
Zysk (strata) brutto 5 091,00 5 649,00
11,0%
15 162,00
168,4%
Zysk (strata) netto 4 119,00 4 571,00
11,0%
12 276,00
168,6%
Amortyzacja 22,00 22,00
0,0%
23,00
4,5%
Aktywa 249 971,00 254 658,00
1,9%
267 442,00
5,0%
Kapitał własny 178 809,00 183 380,00
2,6%
195 656,00
6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,19 10,45
2,6%
11,15
6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,26
11,1%
0,70
168,2%