Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:36
kontakt
ENTER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 000,00 1 811,00
-9,4%
-31 511,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 653,00 1 563,00
-5,4%
-31 978,00
---
Zysk (strata) brutto 743,00 1 088,00
46,4%
-32 445,00
---
Zysk (strata) netto 595,00 877,00
47,4%
-26 287,00
---
Amortyzacja 22,00 22,00
0,0%
22,00
0,0%
Aktywa 187 688,00 233 527,00
24,4%
205 373,00
-12,1%
Kapitał własny 178 790,00 179 667,00
0,5%
153 380,00
-14,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,19 10,24
0,5%
8,74
-14,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,05
47,1%
-1,50
---