Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.24, godz. 14:37
kontakt
JUJUBEE
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 536,00 365,00
-31,9%
436,00
19,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 79,00 -188,00
---
-328,00
---
Zysk (strata) brutto 60,00 -205,00
---
-523,00
---
Zysk (strata) netto 60,00 -166,00
---
-546,00
---
Amortyzacja 8,00 106,00
1 225,0%
316,00
198,1%
Aktywa 2 006,00 4 081,00
103,4%
6 045,00
48,1%
Kapitał własny 947,00 2 626,00
177,3%
4 477,00
70,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,66
178,0%
0,94
42,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,04
---
-0,11
---