Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 15:34
kontakt
JUJUBEE
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 536,00 474,00
-11,6%
436,00
-8,0%
647,00
48,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 79,00 2,00
-97,5%
-182,00
---
96,00
---
Zysk (strata) brutto 60,00 -14,00
---
-141,00
---
77,00
---
Zysk (strata) netto 60,00 -14,00
---
-141,00
---
77,00
---
Amortyzacja 8,00 94,00
1 075,0%
99,00
5,3%
123,00
24,2%
Aktywa 2 006,00 2 398,00
19,5%
5 581,00
132,7%
4 631,00
-17,0%
Kapitał własny 947,00 1 149,00
21,3%
4 135,00
259,9%
2 568,00
-37,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,29
21,6%
0,86
201,4%
0,54
-37,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,00
---
-0,03
---
0,02
---