Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 06:52
kontakt
JUJUBEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 220,00 427,00
94,1%
370,00
-13,3%
276,00
-25,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 41,00 172,00
319,5%
-336,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) brutto 32,00 165,00
415,6%
-348,00
---
36,00
---
Zysk (strata) netto 32,00 165,00
415,6%
-394,00
---
36,00
---
Amortyzacja 45,00 49,00
8,9%
56,00
14,3%
47,00
-16,1%
Aktywa 2 398,00 3 044,00
26,9%
5 407,00
77,6%
5 251,00
-2,9%
Kapitał własny 1 149,00 1 796,00
56,3%
4 276,00
138,1%
4 311,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,45
56,1%
1,03
129,7%
0,90
-12,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,04
412,5%
-0,10
---
0,01
---