Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:51
kontakt
JUJUBEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 329,00 254,00
-22,8%
220,00
-13,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 72,00 -39,00
---
41,00
---
Zysk (strata) brutto 69,00 -46,00
---
32,00
---
Zysk (strata) netto 69,00 -46,00
---
32,00
---
Amortyzacja 3,00 49,00
1 533,3%
45,00
-8,2%
Aktywa 2 579,00 2 383,00
-7,6%
2 398,00
0,6%
Kapitał własny 1 163,00 1 117,00
-4,0%
1 149,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,28
-3,8%
0,29
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,01
---
0,01
---